Carpathians (5)

Această activitate se dorește să fie o combinare de drumeții, jocuri, experiențe de cunoaștere a moștenirii natural ale Carpaților, în…

Additional Info

 • Destination Bicaz Gorge-Hasmas Mountain National Park, Trei Fântăni mountain village, Melegviz karst spring area, Hasmasul Mare Montains
 • Organizer Bicaz Gorge-Hasmas Mountain National Park
 • Contact person Hegyi Barna
Această activitate se dorește să fie o combinare de drumeții, jocuri, experiențe de cunoaștere a moștenirii natural ale Carpaților, în…

Additional Info

 • Destination Bicaz Gorge-Hasmas Mountain National Park, Trei Fântăni mountain village, Melegviz karst spring area, Hasmasul Mare Montains
 • Organizer Bicaz Gorge-Hasmas Mountain National Park
 • Contact person Hegyi Barna
We plan to organize a one day trip in Piatra Craiului National Park, on the 23rd of July (if the…

Additional Info

 • Destination circuit trail
 • Departure 23 july
 • Organizer Piatra Craiului National Park
 • Contact person Andrea Kurta
Mladým ľuďom poskytneme možnosť spoznať pôsobivú krajinnú scenériu Pienin. Spoločne prostredníctvom environmentálnych hier nahliadneme do spoločenstiev lesa, lúk a mokradí.…

Additional Info

Počas podujatia budeme objavovať krásy prírody s mladými ľuďmi. Zameriame sa na zvieratá a rastliny, ktoré sú ohrozené a vzácne…

Additional Info

 • Destination Slanské vrchy
 • Departure 16 July
 • Return 17 July
 • Organizer Regional Centre of Nature Conservancy in Prešov
 • Contact person Marta Hrešová

PARTNER OF YOUTH AT THE TOP