Carpazi (5)

Această activitate se dorește să fie o combinare de drumeții, jocuri, experiențe de cunoaștere a moștenirii natural ale Carpaților, în…

Informazioni aggiuntive

  • Destinazione Bicaz Gorge-Hasmas Mountain National Park, Trei Fântăni mountain village, Melegviz karst spring area, Hasmasul Mare Montains
  • Organizzatore Bicaz Gorge-Hasmas Mountain National Park
  • Referente Hegyi Barna
Această activitate se dorește să fie o combinare de drumeții, jocuri, experiențe de cunoaștere a moștenirii natural ale Carpaților, în…

Informazioni aggiuntive

  • Destinazione Bicaz Gorge-Hasmas Mountain National Park, Trei Fântăni mountain village, Melegviz karst spring area, Hasmasul Mare Montains
  • Organizzatore Bicaz Gorge-Hasmas Mountain National Park
  • Referente Hegyi Barna
We plan to organize a one day trip in Piatra Craiului National Park, on the 23rd of July (if the…

Informazioni aggiuntive

  • Destinazione circuit trail
  • Partenza 23 july
  • Organizzatore Piatra Craiului National Park
  • Referente Andrea Kurta
Mladým ľuďom poskytneme možnosť spoznať pôsobivú krajinnú scenériu Pienin. Spoločne prostredníctvom environmentálnych hier nahliadneme do spoločenstiev lesa, lúk a mokradí.…

Informazioni aggiuntive

Počas podujatia budeme objavovať krásy prírody s mladými ľuďmi. Zameriame sa na zvieratá a rastliny, ktoré sú ohrozené a vzácne…

Informazioni aggiuntive

Coordinazione

alparc  With the financial support of   bundes      Monaco      

In partnership with  

      VNO               RMB             CNPA                  parks.swiss