[Slovakia] Slanske vrchy - Prešov Region

Počas podujatia budeme objavovať krásy prírody s mladými ľuďmi. Zameriame sa na zvieratá a rastliny, ktoré sú ohrozené a vzácne a vyskytujú sa v danom regióne.Porozprávame sa o využívaní krajiny našimi predkami, o tradičných regionálnych potravinách a jedlách.

Additional Info

  • Destination: Slanske vrchy
  • Departure: July 8th
  • Return: July 9th
  • Organizer: Regional Centre of Nature Conservancy in Prešov
  • Contact person: Marta Hrešová
 

PARTNER OF YOUTH AT THE TOP