[Slovakia] Slanske vrchy - Prešov Region

Počas podujatia budeme objavovať krásy prírody s mladými ľuďmi. Zameriame sa na zvieratá a rastliny, ktoré sú ohrozené a vzácne a vyskytujú sa v danom regióne.Porozprávame sa o využívaní krajiny našimi predkami, o tradičných regionálnych potravinách a jedlách.

Dodatne informacije

 

PARTNER OF YOUTH AT THE TOP