[Slovakia] Slanske vrchy - Prešov Region

Počas podujatia budeme objavovať krásy prírody s mladými ľuďmi. Zameriame sa na zvieratá a rastliny, ktoré sú ohrozené a vzácne a vyskytujú sa v danom regióne.Porozprávame sa o využívaní krajiny našimi predkami, o tradičných regionálnych potravinách a jedlách.

Informazioni aggiuntive

  • Destinazione: Slanske vrchy
  • Partenza: July 8th
  • Ritorno: July 9th
  • Organizzatore: Regional Centre of Nature Conservancy in Prešov
  • Referente: Marta Hrešová
 

Coordinazione

alparc  With the financial support of   bundes      Monaco      

In partnership with  

      VNO               RMB             CNPA                  parks.swiss