2023 edition

In 2023, the 9th edition of Youth at the Top took place. 27 protected areas organized a totoal of 28 local events across 8 countries of the Alps and Carpathians. More than 450 young participants spent time together in the mountains, experienced nature and learnt about the common theme "Forest - the Almighty". 

A special event was the video contest which was carried out after the events. See the winning videos here.

 

Triglavski narodni park

Gozd ima v Triglavskem narodnem parku v Sloveniji pomembno vlogo, saj gre za območje, kjer se gozdovi razprostirajo na kar 70 odstotkih površine parka in so dom številnih živalskih vrst. Z otroki iz Biosfernega območja Julijske Alpe (MAB Unesco) se bomo odpravili skozi gozd na vrh ter se vmes naučili o živalskih in rastlinskih vrstah, ki živijo v alpskem gozdu. Spoznali bomo, da je gozd del širšega ekosistema ter spoznali kako pomembno vlogo ima za človeka.

 

Additional Info

PARTNER OF YOUTH AT THE TOP