2023 edition

In 2023, the 9th edition of Youth at the Top took place. 27 protected areas organized a totoal of 28 local events across 8 countries of the Alps and Carpathians. More than 450 young participants spent time together in the mountains, experienced nature and learnt about the common theme "Forest - the Almighty". 

A special event was the video contest which was carried out after the events. See the winning videos here.

 

Regionálne centrum ochrany prírody Prešov

Počas podujatia budeme objavovať krásy prírody s mladými ľuďmi. Zameriame sa na zvieratá a rastliny, ktoré sú ohrozené a vzácne a vyskytujú sa v danom regióne. Počas potuliek prírodou budeme počúvať zvuky lesa, pozorovať nočných obyvateľov - netopierov a porozprávame sa o dôsledkoch ľudskej činnosti na prírodu. Navštívime tajomnú roklinu  a zdoláme zopár vrcholov.

Additional Info

  • Destination: Branisko
  • Departure: July 13th
  • Return: July 14th
  • Organizer: Regionálne centrum ochrany prírody Prešov
  • Contact person: Marta Hrešová

PARTNER OF YOUTH AT THE TOP