REGIONAL CENTRE OF NATURE CONSERVANCY PRESOV

Youth at the Top 2018 - Regional Centre of Nature Conservancy in Prešov © Marta Hrešová Youth at the Top 2018 - Regional Centre of Nature Conservancy in Prešov © Marta Hrešová

Počas podujatia budeme objavovať krásy prírody s mladými ľuďmi. Zameriame sa na zvieratá a rastliny, ktoré sú ohrozené a vzácne a vyskytujú sa v danom regióne.Porozprávame sa o využívaní krajiny našimi predkami a aké mýtické bytosti sa spájali s horskými lúkami

Additional Info

  • Destination: Čergov
  • Departure: 11.7.2019
  • Return: 12.7.2019
  • Organizer: State Nature Conservancy of the Slovak Republic
  • Contact person: Marta Hrešová
  • Contact Telephone: +421517567421

PARTNER OF YOUTH AT THE TOP