Archive 2016

Have a look at the photos and videos from each event and discover the different activities organized in the 5 countries.

 

Mládež v horách. Spoznaj Pieniny.

Mladí ľudia spoznajú pôsobivú krajinnú scenériu z najvyššieho vrchu Vysoké skalky (1050 m n. m ) v Pieninskom národnom parku. Počas výstupu prostredníctvom rôznych environmentálnych hier budeme spoznávať flóru, faunu a dôležitosť ochrany prírody. Vo večerných hodinách program obohatí odchyt netopierov a chrapkáča poľného (Crex crex), počúvanie večerných zvukov pri ohnisku spojených so sledovaným západu slnka. 

Map 2016

COORDINATION

alparc      With the financial support of   bundes     Monaco    

In partnership with  

      VNO         RMB         CNPA          parks.swiss