Archive 2015

Have a look at the photos and videos from each event and discover the different activities organized in the 5 countries.

 

SKUPAJ KRN2015, Življenje medveda - INSIEME KRN 2015, La vita dell'orso

Dogodek, ki ga na pobudo Alparcovega projekta Mladi na vrhu (Youth at the Top) organiziramo skupaj z našimi prijatelji iz italijanskega naravnega parka Julijske Predalpe smo poimenovali Skupaj / Insieme, Krn 2015. Glavna tema srečanja bo medvedovo življenje, udeleženci pa bodo spoznali tudi druge pomembne značilnosti območja pod Krnom, kjer bomo na planini Kuhinja (991 m) tudi nastanjeni. Udeleženci obeh držav oziroma zavarovanih območij bomo skupaj spoznavali markanto živalsko vrsto, kakršna je medved, ki se v svojem vsakdanu ne ozira na državno mejo in je kot tak od nas vseh.

 

L’iniziativa denominate Skupaj / Insieme. Krn 2015 è organizzata congiuntamente dal Parco nazionale del Triglav e dal Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie nell’ambito del progetto Youth at the Top di Alparc. Il principale tema dell’attività, che si svolgerà presso la planina Kuhinja, 991 m, sotto il Monte Nero (Krn), sarà la vita dell’orso, ma i partecipanti avranno modo di conoscere altre caratteristiche significative dell’area. I giovani provenienti da aree protette vicine impareranno come una specie così importante non si interessi in alcun modo di confini nazionali esistenti.

Additional Info

  • Destination: Planina Kuhinja
  • Departure: Kobarid, 16.7.2015, 10.30
  • Return: Kobarid, 17.7.2015, 15.00
  • Organizer: Triglavski narodni park / Parco Nazionale del Triglav
  • Co-organizer: Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie / Naravni park Julijske Predalpe
  • Contact person: Marjeta Albinini (TNP), Stefano Santi (PNRPG)
  • Contact Telephone: 00386-(0)4-5780200, 0039-0433-53534

PARTNER OF YOUTH AT THE TOP