[Slovakia] CHKO Poľana

V rámci podujatia budeme spoločne s mladými ľuďmi objavovať krásy prírody starej sopky v CHKO–BR Poľana. Predstavíme typické rastliny a živočíchy  biotopov Poľany. Budeme pozorovať les a počúvať jeho zvuky, zahráme si enviro hry zamerané na populačnú dynamiku, viesť diskusie o biodiverzite, klimatickej kríze, o dôsledkoch ľudskej činnosti na prírodu. Vyberieme sa na vrchol NPR Zadná Poľana. Pripravíme si spoločne piknik z tradičných lokálnych jedál.  Piknikové menu bude mozaikou tradičných domácich receptov každého zo zúčastnených. Súčasťou bude spoznávanie domácej kuchyne každého zo zúčastnených. Vo večerných hodinách sledovanie západu slnka, počúvanie nočných zvukov pri ohnisku, čítanie povestí, spievanie piesní.

 

Additional Info

 

PARTNER OF YOUTH AT THE TOP