This page lists the local events scheduled across Europe for the 2023 edition.
As the registration process is on going, more events will soon be listed!

Registration: If you want to organize a local event in the framework of "Youth at the Top", you need to register.
Please register online before April 30th.

Register

Regionálne centrum ochrany prírody Prešov

Počas podujatia budeme objavovať krásy prírody s mladými ľuďmi. Zameriame sa na zvieratá a rastliny, ktoré sú ohrozené a vzácne a vyskytujú sa v danom regióne. Počas potuliek prírodou budeme počúvať zvuky lesa, pozorovať nočných obyvateľov - netopierov a porozprávame sa o dôsledkoch ľudskej činnosti na prírodu. Navštívime tajomnú roklinu  a zdoláme zopár vrcholov.

Additional Info

  • Destination: Branisko
  • Departure: July 13th
  • Return: July 14th
  • Organizer: Regionálne centrum ochrany prírody Prešov
  • Contact person: Marta Hrešová
 

COORDINATION