Pieniny National Prk Slovakia

Mladým ľuďom poskytneme možnosť spoznať pôsobivú krajinnú scenériu Pienin. Spoločne prostredníctvom environmentálnych hier nahliadneme do spoločenstiev lesa, lúk a mokradí. Súčasťou bude spoznávanie chránených živočíchov a ich ohrozenie vplyvom klimatických zmien. Vo večerných hodinách program obohatí odchyt netopierov, počúvanie večerných zvukov pri ohnisku spojených so sledovaným západu slnka.

 

Weitere Informationen

PARTNER VON YOUTH AT THE TOP