This page lists the local events scheduled across Europe for the 2024 edition.
As the registration process is on going, more events will soon be listed!

Registration: If you want to organize a local event in the framework of "Youth at the Top", you need to register.
Registration is possible from March 7th until April 30th 2024.

Register

Triglavski narodni park

Gozd ima v Triglavskem narodnem parku v Sloveniji pomembno vlogo, saj gre za območje, kjer se gozdovi razprostirajo na kar 70 odstotkih površine parka in so dom številnih živalskih vrst. Z otroki iz Biosfernega območja Julijske Alpe (MAB Unesco) se bomo odpravili skozi gozd na vrh ter se vmes naučili o živalskih in rastlinskih vrstah, ki živijo v alpskem gozdu. Spoznali bomo, da je gozd del širšega ekosistema ter spoznali kako pomembno vlogo ima za človeka.

 

Informations supplémentaires

 

COORDINATION