State Nature Conservancy of the Slovak Republic

Počas podujatia budeme objavovať krásy prírody s mladými ľuďmi. Zameriame sa na zvieratá a rastliny, ktoré sú ohrozené a vzácne a vyskytujú sa v danom regióne. Počas potuliek prírodou budeme počúvať zvuky lesa, pozorovať nočných obyvateľov - netopierov a porozprávame sa o dôsledkoch ľudskej činnosti na prírodu. Navštívime bukový prales a zdoláme zopár vrcholov.

We spend night in tents but in the case of bad weather we have a cottage Activities foreseen: During exploring nature we will listen to the sounds of the woods, observe the night-population bats and discuss the consequences of human activity on nature. We visit the old forest and the highest mountain of Slanske mountains. We'll also following the footsteps of large carnivores.

 

Informations supplémentaires

 

COORDINATION

alparc  With the financial support of   bundes      Monaco       

In partnership with  

      VNO               RMB             CNPA                  parks.swiss